Rozšíření strojního parku

V prosinci 2015 byla zprovozněna nová CNC elektro-erozivní hloubička AgieCharmilles FORM 200. Tím dochází k navýšení našich kapacit hloubení. Stroj byl pořízen s využitím dotačního fondu EU.

Přidáno: 03.03.2017

Nástrojárna Palaba s.r.o.
Pražská 643
274 01  Slaný