Novinky

Certifikace ISO podle nové normy

  • Přidáno: 22.01.2018

Rozšíření strojního parku

V prosinci 2015 byla zprovozněna nová CNC elektro-erozivní hloubička AgieCharmilles ...

Výročí 20 let existence společnosti jako s.r.o.

Dne 1.3.2017 oslavila naše společnost 20. výročí působení na trhu jako samostatná ...

Tenisové odpoledne 2015

Na tenisových dvorcích ve Zvoleněvsi proběhlo dne 17.6.2015 tenisové odpoledne pro ...

Certifikát ISO 9001 z roku 2014

Certifikace ISO 9001

V prosinci 2014 úspěšně proběhl audit a firma získala na další 3 roky certifikát ...

Nástrojárna Palaba s.r.o.
Pražská 643
274 01  Slaný