Rozšíření strojního parku

Rozšíření strojního parku

V prosinci 2015 byla zprovozněna nová CNC elektro-erozivní hloubička AgieCharmilles FORM 200. Tím dochází k navýšení našich kapacit hloubení. Stroj byl pořízen s využitím dotačního fondu EU.

2018-07-31T10:24:40+00:00